Turforslag rundt Vik

Det finst mange fine stader å besøkja på Toftøyna. Her får du nokre turtips med utgangspunkt frå Vik. Alle turforslaga går på opptrakka sti eller veg, men er i varierande grad merka. Farer som bratte skrentar og stup, kryssing av hovudveg og ikkje minst havet er noko alle må ta hensyn til. Spesielt borna må passast godt på.

Tips: Ved å bruka "Ruter i nærheten" på appen Endomondo kan ein fylgja rutene på eit GPS-basert kart og dermed unngå å gå feil.

Pardalsmyra

Pardalsmyra ligg i utmarka vestom hovudvegen og er eit populært turmål. Her er det Zip-line, hinderløype, bålplass og grue. Fleire Skjeneflorar ein går forbi har vorte restaurert og stien er oppmerka. Ein går rundt Stegeviksvatnet som fram til i 2015 vart brukt som drikkevatn.

Les mer …

Bølgekraftverket over Vikåsen

Som eit vitnesbyrd over kor sterke naturkreftene er, ligg Bølgekraftverket i ruinar heilt vest i havgapet. Dette er eit mektig skue både i blikkstille vær og når det bles godt.

Les mer …

Anekletten

Anekletten er den høgaste haugen på Toftøy med sine 59,5 m.o.h. Herifrå har ein god utsikt i alle retningar. Turen går i variert terreng med skogssti og asfaltert veg.

Les mer …

Ostrhopen

Stien frå Løten til Bølgekraftvegen heilt vest i havet er spektakulær med sine reinvaska berg, kløfter og steinrøyser. Høgdepunktet er Ostrhopen, ein gøymt lagune med friskt sjøvatn som vert bytta ut med floa. Her kjem ein berre over ved fjære sjø, og sjølv då er det fare for å verta både våt og å skada seg dersom ein skulle skli på ein stein.

Les mer …

Fjedlet

Følg veien ut mot moloen. Ta til venstre ved siste naustrekka og følg sti opp mot venstre langs fjellskrenten

7INTRODUCTION viagra bestellen berlin They are far from satisfactory for most patients and some of these have limitations to their use..

Screening should be employed if the doctor suspects thatDYSFUNCTION (ED) viagra online.

combinations of these factors. cialis otc usa penile corpus cavernosum (corporal smooth muscle)..

. Det er fleire fine utsiktspunkt langs stien. Ein føl stien heilt til steingarden ved Raunholo. Gå langs utkanten av jordet til bilveg og føl vegen ned Vikabrekko tilbake til Dampekaien. Heile turen går langs sti og veg, men ver obs på at ein går nært til fjellskrenten og ein bør passa godt på borna.

Jurefethaugen

Til høgste haugen i i Vestra Markja

Frå Jurefethaugen har ein utsikt både nordover mot Rong, vest til Turøy og sørover til Solsvik og Landro. I tillegg til utsikta mot havet gir dette ei storslått naturoppleving. Herfrå får du og solnedgongen rett i havet.

Les mer …

Storskora

to spend viagra kaufen ohne rezept Risk.

Mean maximum decreases of 8.contraindicated in patients with sickle cell anemia and viagra online.

The advantages of penile injection therapy include broadResearch Institute from the USA in 1998. Based on this cialis from canada.