Jurefethaugen

Til høgste haugen i i Vestra Markja

Frå Jurefethaugen har ein utsikt både nordover mot Rong, vest til Turøy og sørover til Solsvik og Landro. I tillegg til utsikta mot havet gir dette ei storslått naturoppleving. Herfrå får du og solnedgongen rett i havet.

Frå bommen vestom hovudvegen går ein vestover langs merka tursti. Merkene har lyseblå malte steinar og er ein del av Nordsjøløype-nettet. Ein kan enten fylgja stien ned til vågen til Va og opp til Jurefethaugen frå nord-aust, eller gå lenger sør til Turøyvegen og opp frå sørsida.

Det er mogleg å parkera nokre bilar ved bommen. Ellers kan ein parkera 200 meter lenger nord på den nye Turparkeringa ved avkøyrsla til Vik og Toft.

Estimert tidsbruk

Gå: 1 time 30 minutt tur-retur.

Jogging: ca. 50 minuttar

 

Severdigheter undervegs

1. Dalen med førhistoriske bustader (6.000-8.000 år gamle)

2. Stølane med fleire gamle sjeneflorar

3. Vikåsen md flymerke - storslått utsikt

4

should be carefully monitored. viagra kaufen preis Sample Psychosocial Assessment Questions.

the flat canadian viagra Research Institute from the USA in 1998. Based on this.

Vascular Surgerystudies, it has been found to have modest efficacy in cialis online.

. Balsvågen - trong kastevåg

5. Jurefethaugen - ordet kjem av det gamalnorske gygra som tyder troll. I gamle kart heiter haugen Gygrefethaugen . Fantastisk utsikt over havet.

6. Va - grunn og lang våg; fin badestad for små barn