Ostrhopen

Stien frå Løten til Bølgekraftvegen heilt vest i havet er spektakulær med sine reinvaska berg, kløfter og steinrøyser. Høgdepunktet er Ostrhopen, ein gøymt lagune med friskt sjøvatn som vert bytta ut med floa. Her kjem ein berre over ved fjære sjø, og sjølv då er det fare for å verta både våt og å skada seg dersom ein skulle skli på ein stein.

VEGBESKRIVELSE

Turen går langs vegen frå Vik til Toft. Stien startar i Løten, vestom Toftevågen. Her tek ein til venste opp Klovhøyen, og første til høgre forbi løa . Nesten på toppen tek ein til høgre ut på stien. Hugs å halda god avstand til hav og bølgjer. I Ostrhopen går det berre an å kryssa ved fjære sjø. Då fortset ein bortover berget og forbi nokre hytter før ein kjem til Bølgekraftvegen. Herfrå er det fleire alternative ruter tilbake, enten Garsdsnesvegen (Bølgekraftvegen), Vikåsen, eller over Jurefethaugen og ned til Turøyvegen.

TURDATA

Avstand: 6,7 km
Tid: 2 timar (gange)