Pardalsmyra

Pardalsmyra ligg i utmarka vestom hovudvegen og er eit populært turmål. Her er det Zip-line, hinderløype, bålplass og grue. Fleire Skjeneflorar ein går forbi har vorte restaurert og stien er oppmerka. Ein går rundt Stegeviksvatnet som fram til i 2015 vart brukt som drikkevatn.

 VEGBESKRIVELSE

Turen går langs Vikavågen til Ingjerveien . Følg veien videre til hovudveg. Gå til høgre langs gangveg til bomveg. Hovudveg må kryssast. Følg oppmerka sti til Pardalsmyra.

Stien går videre heilt til ein kjem tilbake til gangveg. Følg så veien tilbake.

TURDATA

Avstand: 4,3 km t/r
Tid: 60 minutt (gange)