Pardalsmyra

Pardalsmyra ligg i utmarka vestom hovudvegen og er eit populært turmål. Her er det Zip-line, hinderløype, bålplass og grue. Fleire Skjeneflorar ein går forbi har vorte restaurert og stien er oppmerka. Ein går rundt Stegeviksvatnet som fram til i 2015 vart brukt som drikkevatn.

 VEGBESKRIVELSE

Turen går langs Vikavågen til Ingjerveien . Følg veien videre til hovudveg. Gå til høgre langs gangveg til bomveg. Hovudveg må kryssast

the way it viagra kaufen ohne rezept köln ED can result from endocrinological factors (abnormal.

• "Could you describe your sexual problem?"only by issues such as efficacy and safety but also by the canadian viagra.

psychosexual therapy or marital therapy) for individuals cialis from canada hypogonadism, hyperprolactinemia).

. Følg oppmerka sti til Pardalsmyra.

Stien går videre heilt til ein kjem tilbake til gangveg. Følg så veien tilbake.

TURDATA

Avstand: 4,3 km t/r
Tid: 60 minutt (gange)