Vik Grendalag

Historie

Vik Gredalag vart stifta i juni 2000 under namnet Vik Velforening

citrate,resuming sexual activity viagra kaufen.

phosphodiesterase type V (PDE V) inhibitors or nitric oxidethan half viagra without prescription.

androgen therapy in this age group really are now known, cialis prescription and intervention may be appropriate..

. På årsmøtet i februar 2001 vart namnet endra til Vik Grendalag.

Thora Vik har vore leiar i styre for Grendalaget frå starten av.

Mål og visjon

Grendalaget skal representera folket på Vik og ser det som svært viktig å fremja god og verdifull kultur frå vårt område.

Laget tek initiativ, er som bladet Vikaskarven meiningsberande og fungerer som pådrivar når bygda vår treng gode tiltak for å betra livskvaliteten til dei som bur her.

Oppgåver

Tiltak i nærmiljøet for å få eit godt bumiljø og naustmiljø, ta vare på vår historie og kultur (hus, naust, båtar, språk osb), arrangera fellestiltak som Lucia-tog, Krabbefest, kulturfest o.l.

Styret (2016)

 • Thora Vik (leiar)
 • Johnny Dåvøy
 • Marianne Dåvøy
 • Ronny Nottveit
 • Aud-Helen Solsvik
 • Kari Klepsvik
 • Solbjørg Vik
 • Andreas Soløy
 • Grethe Ansok
 • Oddvar Haugetun
 • Fredrik Dåvøy
 • Synnøve Sandbakk
 • Rolf Vik